Sedinta ordinara online a Consiliului Local Turda.

Sedinta ordinara online a Consiliului Local Turda.

Joi ,28 ianuarie 2021 , este convocata sedinta ordinara a Consiliului Local Turda.

Consilierii locali sunt convocati online ,sedinta avand urmatoarea ordine de zi :

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;
  1. Probleme ale Direcției Economice:

        2.1 PROIECT DE HOTARARE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        2.2 PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

        3.1 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea și completarea procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 privitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea acesteia, ca urmare a prelungirii termenului de acordare a acestor facilități până la data de 31 martie 2021, prin OUG nr. 226/30.12.2020, art. XX.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, a locuințelor din fondul locativ de stat aflate în proprietatea publică a Municipiului Turda și a altor locuințe, aprobarea Criteriilor de ierarhizare în vederea repartizării locuințelor și aprobarea modificării modelului de contract de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuință.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2021-2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.2. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea costului de instituționalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire și Asistență “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.4. PROIECT DE HOTARARE privind acordul de principiu în vederea acordării scutirilor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 cu privire la constituirea și funcționarea parcurilor industriale, pentru obținerea titlului de Parc Industrial de către NERVIA CENTER SRL.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.5. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Apahidean Dorin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.6. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Koble Ladislau Levente în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.7. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Corpodean Dorel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.8. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Filip Dragoș în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.9. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Sârbu Lidia Ancuța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.10. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Peter Arpad în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.11. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Varo Grigore Lucian în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.12. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Salina Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.13. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Bichiș Cornelia Steluța în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.14. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Pogăcean Femița în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.15. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Vincze Andreea Eva în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.16. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Moldovan Florin Ion în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.17. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Popescu Alin în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.18. PROIECT DE HOTARARE privind numirea doamnei Solonaru Paula Teodora în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.19. PROIECT DE HOTARARE privind numirea domnului Oltean Augustin Cornel în calitate de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

5.20. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contractului de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de administrație al societății Domeniul Public Turda SA.

– iniţiatori, consilierii locali: Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru:

6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUD – Demolare construcție existentă, construire casă unifamilială (P+M), anexă garaj auto (S+P) și împrejmuire teren în municipiul Turda, str. Ion Creangă nr. 19.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobare PUZ/RLU – Înființare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte și introducerea în teritoriul intravilan în tarlalele 85-86 din Municipiul Turda cu acces din str. Câmpiei.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Public Poliția Locală Turda:

7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public Poliția Locală Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

Distribuie pe:

Lasă un comentariu