Ședință extraordinară azi la Turda

Ședință extraordinară azi la Turda. Vedeți care este ordinea de zi.

Ședință extraordinară azi la Turda, Ședință extraordinară azi la Turda, Stiri Turda - MinaDeStiri


vezi și: Continuă modernizare în cartierul Băi

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE  (ONLINE)

A  CONSILIULUI  LOCAL AL MUNICIPIULUI  TURDADIN   DATA   DE   14 DECEMBRIE 2020

– ORA  ___  –

  1. Probleme ale Direcției Economice:

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Finantari Externe și Relații Internationale:

        2.1. PROIECT DE HOTARARE  privind aprobarea proiectului “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda” și a cheltuielilor legate de proiect.

   – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Ședință extraordinară azi la Turda

        2.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda”.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Turda.

 – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Domeniul Public Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.

 – iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

 3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea formei finale a Scrisorii de Așteptări care stabilește așteptările acționarului privind performanțele societății Salina Turda SA și ale organelor de administrare și conducere ale acesteia pentru o perioadă de patru ani 2021-2025.

 – iniţiatori consilierii locali: Orbean Ioana, Sălăgean Aron Adrian, Năstase Paul, Sârbu Paul Năstase și Csep Leylla.

  1. Probleme ale Arhitectului Șef:

        4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Turda aprobat prin HCLMT nr. 160/1999.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

            P  R  I  M  A  R,                                                                     S E C R E T A R,

     Cristian Octavian Matei                                                   general al municipiului Turda                          

                                                                                                Jr. Mărginean Elena Mihaela

                                                    întocmit/redactat:

                                            consilier juridic Adrian Vana

Distribuie pe:

Lasă un comentariu