Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii.

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii.

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Stiri Turda - MinaDeStiriMunicipiul Câmpia Turzii participă la programul „Rabla Local”

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Stiri Turda - MinaDeStiriPână în data de 31.08.2023, în limita fondurilor alocate pentru municipiul nostru, cetățenii cu domiciliul în Câmpia Turzii, care dețin în proprietate un autoturism mai vechi de 15 ani, se pot înscrie în programul „Rabla Local”.

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Stiri Turda - MinaDeStiriÎnscrierea se face pe site-ul https://afm.ro/casare_auto_uzate.php, pe baza următoarelor documente: Cartea de identitate a proprietarului, cartea de identitate a autoturismului, certificatul de înmatriculare al autoturismului. De pe fiecare cont creat pe afm.ro se poate face o singură înscriere, cu un singur CNP în programul „Rabla Local”. În cadrul programului, 80% din buget este suportat de Ministerul Mediului, prin Fondul de Mediu, iar 20% este suportat de Primăria Municipiului Câmpia Turzii.

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Stiri Turda - MinaDeStiriSolicitantul de finanțare înscris în aplicație trebuie să depună la registratura instituției, în termen de 30 de zile de la transmiterea de către AFM a listei solicitărilor de finanțare, următoarele documente:

a) Cerere de acordare a stimulentului pentru casare;

b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (carte de identitate și certificat de înmatriculare);

d) Certificat Fiscal privind plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat (ANAF);

e) Certificat Fiscal privind plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local (ITL);

f) Extras de cont;

g) Declarație pe proprie raspundere conform căreia nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin acțiune judecătorească definitivă;

h) Declarația pe proprie răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate , cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024 (doar în cazul în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale);

i) Acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate prin completarea de către fiecare coproprietar a unei declarații în acest sens, însoțită de copia după actul de identitate (doar în cazul în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate;

j) Împuternicire (dacă este cazul).

Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Programul ,,Rabla local,, nu lipseste de pe agenda Primariei Campia Turzii., Stiri Turda - MinaDeStiriMai multe detalii, pe site-ul: https://campiaturzii.ro/anunt-privind-accesarea…/

Foto : facebook.com/primaria.campiaturzii

Distribuie pe:

Lasă un comentariu