Cristina Burciu-Programul „Microbuze electrice pentru transportul elevilor” este un demers ambițios și absolut necesar în această perioadă.

Programul „Microbuze electrice pentru transportul elevilor” este un demers ambițios și absolut necesar în această perioadă.

Microbuze electrice pentru transportul elevilor, un program sustenabil inițiat de PNL

Conducerea liberală a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat un program pentru achiziția de microbuze electrice, hibride, alimentate cu gaz natural comprimat, destinate transportului școlar al elevilor. Acest proiect este destinat Consiliilor Județene din țară și altor autorități publice locale, bugetul în valoare de 300 de milioane de lei fiind finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Programul „Microbuze electrice pentru transportul elevilor” este un demers ambițios și absolut necesar în această perioadă, scopul urmărit fiind diminuarea efectelor schimbărilor climatice, menținerea unui mediu curat, precum și scăderea poluării aerului în marile aglomerări urbane. De asemenea, utilizarea noilor microbuze va contribui la decarbonizarea transporturilor din România și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Strategia vizată de MMAP prin acest proiect este sincronizarea țării noastre la trendul european al mobilității durabile. Prin intermediul acestor micribuze, va fi asigurat, în mod sigur și facil, transportul elevilor spre și dispre școală, fapt ce va avea drept consecințe tranziția spre definirea unor comunități verzi, ferite de poluare, în multe localități din România.

Programul „Microbuze electrice pentru transportul elevilor” va finanța atât achiziționarea microbuzelor electrice, hibride și a celor alimentate GNC, cât și achiziționarea stațiilor de reîncărcare aferente, cheltuielile cu consultanța necesară aplicării proiectului, în limita a 1% din totalul sumei aferente achiziției microbuzelor și stațiilor solicitate, dar și TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace, potrivit prevederilor legale.

Sumele vor fi distribuite în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale din care face parte solicitantul, respectiv 7 milioane lei pentru cele cu un număr de elevi pe raza UAT-ului mai mic de 40.000, 15 milioane lei pentru localitățile cu elevi între 40.001-60.000 și 25 milioane lei pentru așezările cu mai mult de 60.000 de elevi.

Programul va începe în aceste zile, Consiliile Judeţene și celelalte autorităţile publice locale eligibile având la dispoziție două luni pentru a depune dosarele pentru semnarea contractelor de finanțare. Sunt încrezătoare în reușita acestui demers sustenabil pentru învățământul românesc, cu convingerea că noile microbuze școlare vor avea un impact pozitiv însemnat în evoluția educației naționale, mai ales în zonele rurale, contribuind astfel esențial la crearea condițiilor moderne de transport a elevilor și, implicit, la reducerea fenomenului abandonului școlar.

Foto : facebook.com/cristina.burciu.3

Distribuie pe:

Lasă un comentariu