Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei.

Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei.

Anunț privind ajutorul pentru încălzirea locuinței – Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Stiri Turda - MinaDeStiri Acte necesare și termen de depunere

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 18 octombrie 2023, puteți depune documentele necesare pentru a solicita ajutorul destinat încălzirii locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și suplimentul de energie, conform prevederilor Legii nr. 226/16.09.2021, care vizează măsurile de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie.

Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Stiri Turda - MinaDeStiriAjutorul este acordat doar pentru un singur sistem de încălzire și este destinat consumatorilor ale căror venituri nete lunare/membru de familie se situează între 0 și 1386 lei sau pentru persoane singure ale căror venituri nete lunare se încadrează între 0 și 2053 lei. Perioada de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței este 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024.

Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Stiri Turda - MinaDeStiriAjutorul pentru încălzire se solicită prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe proprie răspundere, care trebuie să includă informații despre componența familiei, veniturile acesteia și bunurile mobile și imobile deținute. Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere pot fi obținute de la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu, nr. 12, sau pot fi completate online pe portalul se.primariaturda.ro.

Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Primaria Turda-acte necesare si termen de depunere pentru ajutorul de incalzire a locuintei., Stiri Turda - MinaDeStiri Acte necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:

• Copii după actele de identitate ale persoanei singure sau ale membrilor familiei care locuiesc efectiv la adresa de domiciliu menționată în cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei cu vârsta sub 14 ani).

• Adeverința de salariat cu venitul net (și valoarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de pensie, cupon de șomaj sau alte documente care atestă veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii.

• Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente (I.I., P.F.A., S.R.L.), este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda.

• CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ pentru toate persoanele cu vârsta peste 18 ani (de la Serv.Taxe și Impozite).

• ADEVERINȚĂ DE LA REGISTRU AGRICOL NUMAI PENTRU CEI CARE DEȚIN TERENURI EXTRAVILANE.

• ADEVERINȚĂ DE TEREN AGRICOL PENTRU PERSOANELE CARE DEȚIN TERENURI ÎN ALTA LOCALITATE, DE LA PRIMĂRIA RESPECTIVĂ, cu informații despre suprafața de teren deținută și venitul net obținut.

• Copie după talonul autoturismului (dacă este cazul).

• Alte acte doveditoare privind componența familiei, după caz.

• Ultima factură de gaz pentru cei care solicită ajutor pentru încălzire cu gaze naturale.

• Ultima factură de energie electrică pentru toți solicitanții de ajutor pentru încălzire.

Cererea și declarația pe proprie răspundere, însoțite de documentele menționate mai sus, pot fi depuse la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Avram Iancu, nr. 12, personal în intervalul orar 8:00 – 13:00, prin poștă sau online pe portalul se.primariaturda.ro până la data de 20 noiembrie 2023, pentru a beneficia de ajutor pentru încălzire începând cu luna noiembrie 2023.

Pentru beneficiarii de ajutor social, cererile de încălzire se depun la ghiseul unde au fost depuse și actele pentru ajutor social, împreună cu o factură de energie electrică.

Vă rugăm să rețineți că familiile și persoanele singure care dețin cel puțin unul dintre bunurile menționate în lista anexată nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței.

Pentru mai multe detalii și informații actualizate, vă invităm să accesați: https://asistentasocialaturda.ro/…/ajutorului-pentru…/

Foto : facebook.com/PrimariaTurdaOficial

Distribuie pe:

Lasă un comentariu