Primaria Comunei Giroc-anunt din partea Compartimentului Protectia Mediului.

Anunț din partea Compartimentului Protecția Mediului!

Conform HG nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, vă aducem la cunoștință obligativitatea înregistrării la Primăria comunei Giroc a formularului de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate.

Menționăm că nerespectarea prevederilor Hotărârii amintite, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.

Având în vedere cele mai sus, vă rugăm să luați, cu celeritate, toate măsurile necesare în vederea conformării cu prevederile HG nr. 714/2022.

Vă atașăm oferte de preț cu firme care prestează servicii de vidanjare a foselor septice.

Lista cu operatorii autorizați nu este limitativă.

Foto : facebook.com/primariagiroctimis

Distribuie pe:

Lasă un comentariu