Cristina Burciu-O lege inițiată de PNL conferă posibilitatea tinerilor de 16 ani să călătorească singuri în străinătate.

O lege inițiată de PNL conferă posibilitatea tinerilor de 16 ani să călătorească singuri în străinătate.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege al parlamentarilor Partidului Național Liberal care prevede că minorii de peste 16 ani vor putea călători singuri în străinătate la rude, studii sau în scopuri medicale.

Actul normativ, al cărui coinițiator sunt, reglementează regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în sensul în care minorii de peste 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoţiți de o persoană fizică majoră. Pentru a face acest lucru, adolescenții trebuie să prezinte poliției de frontieră o declaraţie autentificată a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul, ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor. De asemenea, declarația trebuie să conțină statul sau statele de destinație, perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și scopul acesteia.

Adolescenții beneficiari ai acestei legi trebuie să prezinte acte doveditoare privind îndeplinirea condițiile necesare, respectiv motivul deplasării în străinătate să fie vizitarea rudelor, efectuarea studiilor, participarea la concursuri oficiale sau realizarea unor tratamente medicale fără de care viaţa ori sănătatea le este pusă în pericol. Conform legislației în vigoare până la apariția acestei legi, cetățenii minori români, fără distincție, puteau călători în străinătate doar însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali. Cu toate acestea, există companii aeriene care acordă posibilitatea unor zboruri pentru minorii neînsoțiți, asigurând asistența de specialitate în aceste cazuri.

Demersul legislativ al PNL a luat în considerare și premisele existente în vederea scăderii vârstei de a vota de la 18 ani la 16 ani, având în vedere dorința majorității tinerilor români în acest sens.

În prezent, dispozițiile legale în ceea ce privește libera circulație nu se disting după vârstă, astfel încât minorul sub 16 ani și cel care a împlinit această vârstă sunt tratați în mod similar, deși dezvoltarea psihosocială a unui tânăr de 16 ani este mai apropiată de cea a unui major de 18 ani, decât de cea a unui minor de 14 ani.

În lipsa existenței unor norme clare ale Uniunii Europene referitoare la acest aspect, fiecare stat membru este Iiber să stabilească dacă minorul are nevoie de autorizație oficială pentru a călători în străinătate din partea părintelui/părinților sau a tutorelui legal. Practica europeană arată însă că, în marea majoritate a țărilor, minorii care au împlinit 16 ani pot călători singuri în fara țării, fără a fi insoțiți de un major. Apreciez că legea este binevenită pentru tinerii de peste 16 ani, precum și pentru familiile acestora, România însușindu-și astfel practicile europene în vigoare, prin simplificarea liberei circulații.

Foto : facebook.com/cristina.burciu.3

Distribuie pe:

Lasă un comentariu