Cristina Burciu-Dosarul cu sine a devenit amintire in urma intrarii in vigoare a unei legi initiate de PNL.

Dosarul cu șină devine amintire, în urma intrării în vigoare a unei legi inițiate de PNL.

Cristina Burciu,deputat PNL :

,,Legea nr. 9/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care elimină dosarul cu șină, precum și solicitarea de copii ale documentelor din partea cetățenilor, a intrat în vigoare în aceste zile.

Actul normativ, inițiat de parlamentarii PNL, instituie în sarcina instituţiilor publice, organelor de specialitate ale administraţiei centrale şi locale şi persoanelor juridice de drept privat, care au obţinut, potrivit legii, statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, obligaţia de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în mod gratuit, în format fizic pe hârtie sau în format electronic, pe pagina de internet proprie, modele de formulare sau cereri aferente serviciilor furnizate.

Demersul legislativ pune astfel capăt definitiv calvarului românilor de a folosi dosarul cu șină și copii ale diverselor documente, în relația cu instituțiile statului. De asemenea, legea vizează eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea timpului în relaţia cu publicul, precum şi respectarea principiului accesibilităţii serviciilor publice de către toată lumea. În al doilea rând, intrarea în vigoare a Legii nr. 9/2023 obligă autorităţile şi instituţiile publice care solicită copii, în format fizic, pe hârtie, pentru diverse acte, cereri sau formulare, altele decât cele emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, să asigure, în mod gratuit, fotocopierea acestora.

Consider că operaționalizarea acestui act normativ reprezintă un act de normalitate, absolut indispensabil în condițiile evoluției generale a procesului administrativ și a reformei digitalizării, proiect de țară al PNL. Autoritățile publice vor asigura întreaga infrastructură necesară completării şi depunerii cererilor şi formularelor, de care aceleași instituții condiţionau, până acum, prestarea serviciilor publice destinate populației. Nu în ultimul rând, legea extinde aplicabilitatea celor două măsuri nou instituite şi în sarcina persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. În acest fel, facilitățile de care vor beneficia cetățenii vor fi garantate pentru toată sfera serviciilor publice, atât la nivel central, cât şi la nivel local, prestate de stat sau operatori privaţi.

Intrarea în vigoare a acestei legi este binevenită, având scopul concis de a sprijini românii să-şi rezolve rapid şi simplu procedurile administrative de depunere a unor acte, cereri sau formulare la diverse autorităţi şi instituţii ale statului. Existenţa unor copii tipărite a documentelor solicitate, precum şi fotocopierea gratuită, la nevoie, a actelor cerute, reprezintă premisele unui serviciu public de calitate şi eficient. Sunt convinsă că transpunerea în aplicare a modificărilor efectuate, în cel mai scurt timp posibil, va determina schematizarea actului administrativ, toate procedurile aferente acestuia urmând să fie rapide, simplu de realizat și fără cheltuieli suplimentare din partea cetăţenilor.,,

Foto : facebook.com/cristina.burciu.3

Distribuie pe:

Lasă un comentariu