Deficitul bugetar si variabilele care influenteaza valoarea acestuia.

Deficitul bugetar si variabilele care influenteaza valoarea acestuia.

Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre cheltuielile guvernamentale și veniturile guvernamentale într-un anumit interval de timp, de obicei un an fiscal. Dacă cheltuielile guvernamentale depășesc veniturile, atunci există un deficit bugetar. Dacă veniturile depășesc cheltuielile, atunci există un excedent bugetar.

Limita acceptabilă a deficitului bugetar ca procent din Produsul Intern Brut (PIB) variază în funcție de țară și de condițiile economice. Nu există o limită universală care să fie considerată acceptabilă pentru toate țările, dar există câteva principii generale de luat în considerare:

 1. Stabilitate fiscală: Un deficit bugetar moderat poate fi acceptabil dacă este gestionat în mod responsabil și dacă nu pune în pericol stabilitatea economică a unei țări. Cu toate acestea, deficitul nu ar trebui să crească în mod constant sau să devină insustenabil pe termen lung.
 2. Economia și ciclul economic: Nivelul acceptabil al deficitului bugetar poate varia în funcție de starea actuală a economiei. În timpul perioadelor de recesiune, guvernele pot să înregistreze deficite mai mari pentru a stimula creșterea economică și a sprijini ocuparea forței de muncă.
 3. Structura deficitului: Compoziția deficitului este, de asemenea, importantă. Deficitele cauzate de cheltuieli de capital pentru investiții în infrastructură sau educație pot fi văzute ca investiții în viitor și pot fi mai ușor acceptate decât deficitul cauzat de cheltuieli neproductive sau neprevăzute.
 4. Datoria guvernamentală: Un deficit bugetar cronic și mare poate duce la creșterea datoriei guvernamentale. Nivelul datoriei guvernamentale ca procent din PIB este un indicator important, iar creșterea sa constantă și rapidă poate ridica preocupări cu privire la sustenabilitatea financiară.

În general, țările își stabilesc propriile lor ținte sau limite pentru deficitul bugetar ca procent din PIB, iar acestea pot varia în funcție de circumstanțele și obiectivele economice ale fiecărei țări. Stabilirea unei limite acceptabile pentru deficitul bugetar este o decizie politică și economică complexă, care trebuie să țină cont de multe variabile.

Deficitul bugetar este influențat de o serie de variabile economice, fiscale și politice. Iată câteva dintre cele mai importante variabile care au un impact asupra deficitului bugetar:

 1. Veniturile guvernamentale: Cantitatea de venituri fiscale colectate de guvern este o variabilă crucială. Aceste venituri includ impozitele, taxele, taxele vamale și alte surse de venituri publice. Nivelul de colectare a acestor venituri poate varia în funcție de nivelul economic al țării, politica fiscală și evoluția economiei.
 2. Cheltuielile guvernamentale: Cheltuielile guvernamentale reprezintă suma tuturor cheltuielilor făcute de guvern pentru a finanța diferite programe și servicii publice. Aceste cheltuieli pot include salariile funcționarilor publici, investițiile în infrastructură, cheltuielile sociale, serviciile de sănătate și educație, apărarea și multe altele.
 3. Ciclul economic: Stadiul ciclului economic poate influența semnificativ deficitul bugetar. În timpul perioadelor de creștere economică, veniturile fiscale pot crește datorită creșterii activității economice, ceea ce poate reduce deficitul. În schimb, în perioadele de recesiune, veniturile pot scădea, ceea ce poate duce la creșterea deficitului.
 4. Politica fiscală: Politica fiscală adoptată de guvern are un impact direct asupra deficitului. Deciziile privind ratele de impozitare, cheltuielile publice și alte măsuri fiscale pot crește sau reduce deficitul.
 5. Inflația: Inflația poate afecta atât veniturile guvernamentale, cât și cheltuielile. O inflație mai ridicată poate duce la creșterea veniturilor fiscale, dar și la creșterea costurilor pentru serviciile publice, ceea ce poate influența deficitul.
 6. Datoria guvernamentală anterioară: Nivelul datoriei guvernamentale anterioare poate influența costurile de finanțare ale deficitului. Dacă o țară are deja o datorie mare, costurile de a plăti dobânzi la această datorie pot să reducă bugetul disponibil pentru alte cheltuieli.
 7. Factori politici și sociali: Factorii politici, cum ar fi deciziile guvernamentale privind politica bugetară și alegerile politice, pot avea un impact semnificativ asupra deficitului. De asemenea, schimbările în structura demografică și necesitățile sociale pot influența cheltuielile guvernamentale.

Toate aceste variabile sunt interconectate și trebuie luate în considerare în elaborarea și gestionarea politicilor bugetare pentru a asigura o finanțare publică sustenabilă și pentru a evita deficitul bugetar excesiv.

Foto : newsbv.ro

Distribuie pe:

Lasă un comentariu