Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J.

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J.

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiri𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐃𝐉 𝟏𝟎𝟕𝐉

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiri𝐎𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚𝐫𝐢𝐥𝐞, 𝐃𝐉 𝟏𝟎𝟕𝐉 (𝐃𝐉 𝟏𝟎𝟕𝐌) – 𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐞𝐥 – 𝐏𝐥𝐨𝐩𝐢 𝐯𝐚 𝐟𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐭

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriÎn cadrul lucrărilor de întreținere curentă și periodică desfășurate pe drumul județean DJ 107J (DJ 107M) – Finișel – Plopi, Consiliul Județean Cluj a demarat lucrările de așternere de covor asfaltic.

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriLucrările de întreținere, în ansamblu, vizează sectorul de aproape 11,5 kilometri dintre km 0+000 și km 11+400. Acestea se vor finaliza cu asfaltarea tronsonului cuprins între pozițiile kilometrice 3+600 și 11+400, în lungime de 7,8 kilometri, practic ultimul sector rămas neasfaltat pe acest drum județean.

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiri𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐬̦𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝑂𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑝𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑟𝑢𝑚 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑎𝑛, 𝑣𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑖 𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑚 𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑟-𝑜 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑎𝑠𝑐𝑎. 𝐴𝑐𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑟𝑢𝑚 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑜 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑠𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑢𝑙𝑜𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑎𝑛 𝐷𝐽 107𝑀 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑎 „𝐼𝑛𝑎𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐷𝑜𝑚𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖” 𝑑𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒.”

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriÎn funcție de tipurile de lucrări care vizează cele două sectoare de drum, se execută operațiuni constând în

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriplombări cu îmbrăcăminți asfaltice,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiritratarea burdușirilor și a tasărilor,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiricolmatarea rosturilor,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStirireprofilarea drumurilor laterale,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriînlocuirea de podețe,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStirirefacerea timpanelor de podețe,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiricompletarea de acostamente,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriasigurarea scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea șanțurilor și rigolelor existente,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriprecum și realizarea de șanțuri prin săpături în roci stâncoase.

De asemenea, se realizează

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStirităierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului,

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiri reprofilarea drumului cu cilindrare fără adaos de material și

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStirireprofilarea drumului cu cilindrare cu adaos de balast.

Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Consiliul Judetean continua modernizarea sectoarelor de drum judetene-a venit randul drumului judetean DJ 107J., Stiri Turda - MinaDeStiriAnterior, ca etapă premergătoare asfaltării, a fost executată așternerea de strat de balast stabilizat.

Menționăm că sectorul de drum în lungime de 3,6 kilometri situat între kilometrul 0+000 și kilometrul 3+600 a fost asfaltat anterior.

Foto : facebook.com/cjcluj

Distribuie pe:

Lasă un comentariu