Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F.

𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐬̦𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑚 𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎̆ 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑒𝑟𝑎. 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑜𝑠𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑡𝑎𝑡𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑖 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑟𝑢𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑐𝑢 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑖 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒, 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑎. 𝐷𝑟𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑎𝑛 𝐷𝐽 161𝐸 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑎𝑧𝑎 𝑜 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑠𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑎 𝑐𝑢 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑎𝑛 𝐷𝐽 109𝐶 𝑠𝑖, 𝑚𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒, 𝑝𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑖𝑙𝑒 𝐺ℎ𝑒𝑟𝑙𝑎, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑙 𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐷𝑁 16.”

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriConsiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiri𝐀𝐮 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞 Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiri𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐃𝐉 𝟏𝟔𝟏𝐄

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriConsiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrări de întreținere curentă și periodică pe drumul județean 𝐃𝐉 𝟏𝟔𝟏𝐄 (𝐃𝐉 𝟏𝟕𝟐𝐀) 𝐇𝐚𝐛𝐚𝐝𝐨𝐜 – 𝐁𝐮𝐳𝐚 – 𝐅𝐞𝐥𝐝𝐢𝐨𝐚𝐫𝐚 – 𝐃𝐉 𝟏𝟔𝟏𝐅.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriAcestea au drept principal scop asigurarea unei circulații normale, în condiții de siguranță, și vizează un sector de drum în lungime de 17,024 kilometri, mai exact între kilometrul 8+000 și kilometrul 25+024.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriVor fi executate, astfel, operațiuni constând în

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriplombări cu îmbrăcăminte asfaltică,

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiritratarea burdușirilor și a tasărilor,

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStirilucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumului prin curățarea și desfundarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor,

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStirirefacerea timpanelor la podețe,

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStirităierea lăstărișului și a vegetației din zona drumului și

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriașternerea de covor asfaltic.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriÎn această fază se execută lucrări constând în

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiritratarea burdușirilor și a tasărilor și

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiridecolmatarea podețelor.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriTotodată, au demarat și 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐫𝐞 a tronsonului în lungime de 2,5 kilometri, cuprins între kilometrul 8+000 și kilometrul 10+500.

Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Consiliul Judetean Cluj-au demarat lucrarile de intretinere pe sectorul DJ 161E Habadoc-Buza-Feldioara-DJ 161F., Stiri Turda - MinaDeStiriReamintim în acest context faptul că forul administrativ județean a încheiat recent 22 de noi contracte pentru întreținerea drumurilor județene, acestea vizând peste 268 de kilometri de drum.

Foto : facebook.com/cjcluj

Distribuie pe:

Lasă un comentariu