Sedinta Extraordinara online a CL Turda pe 23 mai 2022.Vezi ordinea de zi!

Sedinta Extraordinara online a CL Turda pe 23 mai 2022.

Vezi si : minadestiri.ro/ordinea-de-zi-a-sedintei-ordinare-a-consiliului-local-al-municipiului-turda-din-data-de-25-noiembrie-2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN   DATA   DE  23 MAI 2022

– ORA 11,00  –

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare precedente;
  2. Probleme ale Direcției Economice;

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  1. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

        3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere și însușirea raportului de evaluare pentru terenul în suprafață de 25.000 mp, categoria de folosință pășune, înscris în CF nr. 63462 Turda, proprietatea Asociației Composesoratului de Pășunat Poiana.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian. 

  1. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală; 

        4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul A.G.O.A.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.(AGOA).

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda in Adunarea Generala a Acționarilor a Societăţii Compania de Apă Arieş SA.(AGEA).

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

P  R  I  M  A  R,                                                                S E C R E T A R,

Cristian Octavian Matei                                                               GENERAL  

Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Foto : facebook.com/PrimariaTurdaOficial

Distribuie pe:

Lasă un comentariu