ANAF incepe in forta anul 2024-pe langa taxele majorate RO e-factura devine obligatorie.

ANAF incepe in forta anul 2024-pe langa taxele majorate RO e-factura devine obligatorie.

Nou regim fiscal va afecta atât persoanele fizice, prin prevederi referitoare la anularea unor facilităţi, cât şi companiile, prin impozitarea suplimentară a cifrei de afaceri sau restricţii privind deţinerile în cazul microîntreprinderilor.

Sistemul RO e-Factura, prin care facturile emise de către o firmă ajung în acelaşi timp şi la autorităţile statului, dar şi la firma/ instituţia care trebuie să plătească acele facturi, devine obligatoriu pentru majoritatea firmelor din România (cu câteva excepţii).

În prima etapă a aplicării RO e-Factura, respectiv în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024, firmele au obligaţia să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia cu alte companii şi în relaţia cu instituţiile publice.

Ulterior, de la 1 iulie 2024, pentru firme devine obligatoriu să factureze direct prin RO e-Factura, altfel vor primi amenzi.

Cateva coordonate informative :

  • Utilizarea sistemului RO e-factura devine obligatorie pentru relația B2B (business to business), respectiv operator economic către alt operator economic, începând cu 1 ianuarie 2024.
  • Factura va avea calitate de „document justificativ” după data de 01 iulie 2024 doar dacă este primită în sistemul RO e-factura. Cu alte cuvinte vor fi considerate facturi doar documentele transmise prin RO e-Factura.
  • Fac obiectul acestei reglementări toate societățile din România, fie că sunt înregistrate în scopuri de TVA, fie că sunt neînregistrate în scopuri de TVA, toate persoanele fizice ce desfășoară activități independente sau profesii liberale din România, toate entitățile străine ce dețin un sediu fix pe teritoriul României, analizat din perspectiva TVA, cum ar fi sucursale, puncte de lucru etc.
  • Exporturile de bunuri, respectiv livrările intracomunitare de bunuri prevăzute de art. 294 din Codul fiscal sunt exceptate de la obligația raportării facturilor în sistemul RO e-factura.
  • În ceea ce privește importurile sau achizițiile intracomunitare de bunuri, legiuitorul nu aduce noi modificări, prin urmare se vor declara în sistemul RO e-factura doar acele cumpărări de bunuri cu risc fiscal, pentru care deja exista această obligație.
  • Se păstrează obligația comunicării facturii către beneficiar, în sistemul deja reglementat de Codul fiscal către clienții ce nu sunt înscriși în sistemul RO e-factura. Dacă clienții sunt înscriși în acest sistem, singura obligație de comunicare a facturii este prin sistem. Se aplică din data de 01 ianuarie 2024.
  • Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
  • Nerespectarea prevederilor alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de: 5.000 lei – 10.000 lei, pentru contribuabili mari2.500 lei – 5.000 lei, pentru contribuabili mijlocii, și cu amendă de 1.000 lei – 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.
  • Prin excepție, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024 nu se sancționează.

Foto : facturis-online.ro

Distribuie pe:

Lasă un comentariu